Najbližšie preteky: Cesta 20.08.2022, Slovenský pohár - Časovka jednotlivcov, Kláštor pod Znievom

Sme športový klub pre mládež, zameraný na horskú a cestnú cyklistiku. Venujeme sa deťom od 8 rokov s cieľom vychovať zdravých ľudí, ktorí si vedia efektívne zorganizovať svoj voľný čas, cieľavedome na sebe pracovať a pobiť sa o svoje úspechy.