Najbližšie preteky: MTB XC 24.09.2023, SP XCE UCI C3 Porostav, Turčianske Teplice SK

Sme športový klub pre mládež, zameraný na horskú a cestnú cyklistiku. Venujeme sa deťom od 8 rokov s cieľom vychovať zdravých ľudí, ktorí si vedia efektívne zorganizovať svoj voľný čas, cieľavedome na sebe pracovať a pobiť sa o svoje úspechy.