Najbližšie preteky: MTB XC 29.06.2024 - 30.06.2024, SP XCO Poráč C2, Poráč SK

Sme športový klub pre mládež, zameraný na horskú a cestnú cyklistiku. Venujeme sa deťom od 8 rokov s cieľom vychovať zdravých ľudí, ktorí si vedia efektívne zorganizovať svoj voľný čas, cieľavedome na sebe pracovať a pobiť sa o svoje úspechy.

Náš tím