Najbližšie preteky: Dráha 16.07.2024, Slovenský pohár na dráhe/MDP, Brno CZ

Sme športový klub pre mládež, zameraný na horskú a cestnú cyklistiku. Venujeme sa deťom od 8 rokov s cieľom vychovať zdravých ľudí, ktorí si vedia efektívne zorganizovať svoj voľný čas, cieľavedome na sebe pracovať a pobiť sa o svoje úspechy.

Náš tím