Najbližšie preteky: MTB XC 28.05.2022 - 29.05.2022, Slovenský pohár - XCO Drozdovo (UCI C1), MTB Cross country, Drozdovo

Sme športový klub pre mládež, zameraný na horskú a cestnú cyklistiku. Venujeme sa deťom od 8 rokov s cieľom vychovať zdravých ľudí, ktorí si vedia efektívne zorganizovať svoj voľný čas, cieľavedome na sebe pracovať a pobiť sa o svoje úspechy.