Personál

Peter Szász

Predseda predstavenstva, Hlavný tréner