Najbližšie preteky: Cyklokros 13.11.2021, 4. kolo Slov. pohára CX (UCI C2), Topoľčianky

Sme športový klub pre mládež, zameraný na horskú a cestnú cyklistiku. Venujeme sa deťom od 8 rokov s cieľom vychovať zdravých ľudí, ktorí si vedia efektívne zorganizovať svoj voľný čas, cieľavedome na sebe pracovať a pobiť sa o svoje úspechy.